(Kuşatma) [PDF/EBOOK] ☆ Füruzan


5 thoughts on “(Kuşatma) [PDF/EBOOK] ☆ Füruzan

 1. says: (Kuşatma) [PDF/EBOOK] ☆ Füruzan

  review Kuşatma (Kuşatma) [PDF/EBOOK] ☆ Füruzan Ankara dışında olmam sebebiyle günde en fazla yarım saatlik sürelerle kitap okuma fırsatı bulabildiğimden Kuşatma tahminimden uzun vaktimi aldı Bahsettiğim sebepten ötürü mü bilmiyorum; ancak okuduğum diğer Füruzan

 2. says: (Kuşatma) [PDF/EBOOK] ☆ Füruzan

  (Kuşatma) [PDF/EBOOK] ☆ Füruzan Füruzan’ın karakter derinliği ve hikaye anlatımındaki vuruculuğa ne desem az Edebiyat algımı zirveye çıkaran yıllardır eline neden kalem almadığını merak ettiğim bir isim kendisi Kuşatma’nın içindeki öykülerden biri olan Tokat Bir Bağ İçinde çağdaşlıkla yozlaşmanın nasıl kol kola girebildiğini çağımızın vebası herşeye sahip olmakla başlayan ruh çürümüşlüğün

 3. says: (Kuşatma) [PDF/EBOOK] ☆ Füruzan

  (Kuşatma) [PDF/EBOOK] ☆ Füruzan Kuşatma öykü yazarı Firuzan'ın ikinci kitabı İlk olarak 1971'de yayınlanmış Birinci kitabının adı Parasız Yatılı'ymış Toplam altı öyküye yer vermiş Kadın yazarlara özgü belli kalıpların oldukça ilerisinde Anlatım başarılı donanımlı sanatlı ve güçlü Özellikle Ah Güzel İstanbul ve Redife'ye Güzelleme öykülerinde erkekler arası diyalogları ustaca vermiş –en çok Redife'ye Güzellemeyi beğendi

 4. says: (Kuşatma) [PDF/EBOOK] ☆ Füruzan Füruzan ☆ 3 free read review Kuşatma

  review Kuşatma (Kuşatma) [PDF/EBOOK] ☆ Füruzan summary º eBook or Kindle ePUB ☆ Füruzan Furuzan'in okudugum ikinci oyku kitabi olmali bu Parasiz Yatili'dakilere gore daha geliskin insa edilmis karakterleri daha

 5. says: review Kuşatma summary º eBook or Kindle ePUB ☆ Füruzan Füruzan ☆ 3 free read

  summary º eBook or Kindle ePUB ☆ Füruzan Füruzan ☆ 3 free read review Kuşatma ülkedeki ataerkil yapının kadınlara ve kız çocuklarına verdiği değeri onların yaşadıklarını anlatan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

review Kuşatma

Kuşatma review ´ 3 Ön adıyla uluslararası ilgi çeken öykülerin yazarı bir İstanbullu Füruzan Öyküleriyle ülkesinin ve insanlarının kırsal ve kentsel yaşamını içiçe ve birlikte organik bir bütünlükle bir halı dokur gibi oluşturuyor ve yazdıklarında. Ankara d nda olmam sebebiyle g nde en fazla yar m saatlik s relerle kitap okuma f rsat bulabildi imden Ku atma tahminimden uzun vaktimi ald Bahsetti im sebepten t r m bilmiyorum ancak okudu um di er F ruzan yk lerini de d necek olursam en az sevdi im yk kitab Ku atma oldu diyebilirim Bu sefer yk lerin i ine girmekte zorland m hissettim Kitapta yer alan be yk den en sevdi im yk kitaba ismini de veren Ku atma isimli yk oldu Bana biraz Benim Sinemalar m an msatt belki de bu sebeple bu kadar zevk ald m Di er yk lerinde oldu u gibi F ruzan Ku atma daki yk lerinde de yoksullu u k k hayallerle k k mutluluklarla b y k mutluluklar elde eden insanlar toplumun dayatt birtak m kurallar n insanlar zerindeki y k c etkilerini etkileyici ve insan n i ini ac tan bir ekilde anlatm Pek ok sat r i inize i liyor okurken rne in Ku atma isimli yk s n n son c mlesi view spoilerSeher Teyze i te Nazan abla geldi bak hide spoiler

summary º eBook or Kindle ePUB ☆ FüruzanKuşatma

Kuşatma review ´ 3 çok belirgin ve özgün olanı açığa çıkarıyor Frankfurter Hefte F Almanya Kişi Füruzan'ın öykülerini okuyunca Türkiye'yi ve Türk insanını daha iyi tanıyor Adelheid Oberhauber Die Presse Avusturya Bu öyküler 'özgün Füruzan Olayı'nın. F ruzan n karakter derinli i ve hikaye anlat m ndaki vuruculu a ne desem az Edebiyat alg m zirveye karan y llard r eline neden kalem almad n merak etti im bir isim kendisi Ku atma n n i indeki yk lerden biri olan Tokat Bir Ba inde a da l kla yozla man n nas l kol kola girebildi ini a m z n vebas her eye sahip olmakla ba layan ruh r m l n ta ray ta ra s k m l n amma velakin samimiyetini tokatlaya tokatlaya anlat yor okuyucuya Tad dama mda kalarak okudum Eksiksiz b t n yk ler ama burun fark yla Tokat Bir Ba inde F ruzan yk c l n n zirvelerinden

Füruzan ☆ 3 free read

Kuşatma review ´ 3 Dayandığı temelleri açıkta gösteriyor Worvearts Viyana Özellikle liselerimizde 'konuk işçi'lerle ilgili konularda Füruzan'ın öykülerinin de ele alınması gerektiği kanısındayız Mittelungen Berlin Filologlar Birliği Tanıtım Yazısında. Ku atma yk yazar Firuzan n ikinci kitab lk olarak 1971 de yay nlanm Birinci kitab n n ad Paras z Yat l ym Toplam alt yk ye yer vermi Kad n yazarlara zg belli kal plar n olduk a ilerisinde Anlat m ba ar l donan ml sanatl ve g l zellikle Ah G zel stanbul ve Redife ye G zelleme yk lerinde erkekler aras diyaloglar ustaca vermi en ok Redife ye G zellemeyi be endim bu arada Belli ki ok e itimli bir kalem Ba ka kad n yazarlarda bu gibi k s mlar y zeysel kal yor Hemen hemen Sait Faik Abas yan k kadar k vrak bir slup stelik Firuzan da hep k k insanlar anlat yor Bunlar pek g ze arpmayan nemsiz insanlar Yani yazar n yk lerinde b y k olmayanlar n ismini zor s yleyebilece i mezeler mesela robd ambr redingot gibi giysiler ge miyor Sait Faik teki durum kesit yk s tarz F ruzan da yok Zaten yk ler onunkiler gibi k sa da de il Alt yk n n alt s nda da bir zamanda geriye do ru s ray tekni i var Daha sonra yeniden normal ak a d n l yor

 • Paperback
 • 324
 • Kuşatma
 • Füruzan
 • Turkish
 • 27 May 2018
 • null